KONTAKTA OSS

Våra kontor och kontaktpersoner

Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@geosigma.se. Du kan också ringa till våra lokala kontor eller höra av dig direkt till någon av våra medarbetare. Våra e-postadresser följer mönstret fornamn.efternamn@geosigma.se och för konstruktion gäller fornamn.efternamn@kegruppen.se

 

Stockholm

Anläggnings- & Byggnadskonstruktion

Patrik Gatter

VD KE gruppen

 
Tel: 010-482 89 51
Mob: 073-059 51 27

Skicka e-post »

Berg & Geoteknik

Eva Hakami

Chef Berg & Geoteknik

Stockholm
Tel: 010-482 88 57
Mob: 070-282 08 27

Skicka e-post »

Miljö & Vatten

Maria Torefeldt

Regionchef Miljö & Vatten

Stockholm
Tel: 010-482 88 65
Mob: 070-389 08 34

Skicka e-post »

Projektledning

Åsa Demander

VD Projektledning

Stockholm
Tel: 010-482 88 95
Mob: 070-640 88 95

Skicka e-post »

Uppsala

Miljö, Vatten, Mätsystem

Peter Andersson

Regionchef

Uppsala
Tel: 010-482 88 15
Mob: 070-640 00 41

Skicka e-post »

Miljö

Kersti Nilsson

Chef Miljö

Uppsala
Tel: 010-482 88 59
Mob: 070-660 31 46

Skicka e-post »

Mätsystem & innovation

Tomas Svensson

Chef Mätsystem & innovation

Uppsala
Tel: 010-482 88 40
Mob: 070-555 41 59

Skicka e-post »

Vatten

Ellen Walger

Chef Vatten

Uppsala
Tel: 010-482 88 55
Mob: 070-686 82 61

Skicka e-post »

Göteborg

Berg, Geoteknik, Miljö, Vatten

Eva Selnert

Tf Chef

Göteborg
Tel: 010-4828810
Mob: 0706664880

Skicka e-post »

Stab & Bolag

Koncernstab

Maria Kimby

Ekonomichef/CFO

 
Tel: 010-482 88 28
Mob: 070-521 37 17

Skicka e-post »

Geosigma Holding AB (moderbolag)

Per Aspemar

VD Geosigma

 
Tel: 010-482 88 01
Mob: 072-573 73 77

Skicka e-post »

Koncernstab

Jonas Arenius

Kommunikation & Marknad

 
Tel: 010-482 88 11
Mob: 072-544 86 54

Skicka e-post »

Geoquipment AB (Rock Bolt Tester)

Peter Andersson

Regionchef

Uppsala
Tel: 010-482 88 15
Mob: 070-640 00 41

Skicka e-post »

Geosigma AB (Mark Berg Vatten)

Per Aspemar

VD Geosigma

 
Tel: 010-482 88 01
Mob: 072-573 73 77

Skicka e-post »

Geosigma Projektledning AB

Åsa Demander

VD Projektledning

Stockholm
Tel: 010-482 88 95
Mob: 070-640 88 95

Skicka e-post »

KE Gruppen AB (konstruktion)

Patrik Gatter

VD KE gruppen

 
Tel: 010-482 89 51
Mob: 073-059 51 27

Skicka e-post »

Besöks- och postadresser

Postadress Geosigma AB

Geosigma AB
Box 894
751 08 Uppsala

Telefon: 010-482 88 00
Org nr: 556412-7735

Geosigma AB Stockholm

Besöksadress:
Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm

Telefon: 010-482 88 00

Geosigma AB Uppsala

Besöksadress:
S:t Persgatan 6
753 20 Uppsala

Telefon: 010-482 88 00

Geosigma AB Uppsala verkstad

Besöksadress:
Seminariegatan 33
752 28 Uppsala

Telefon: 010-482 88 00

Geosigma AB Göteborg

Besöksadress:
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg

Telefon: 010-482 88 00

Geosigma Holding AB

Besöks- och postadress
Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm

Telefon: 010-482 88 00
Org nr: 556780-5790

Geosigma Projektledning AB

Besöks - och postadress:
Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm

Telefon: 010-482 89 00
Org nr: 556930-8470

KE gruppen AB

Besöks- och postadress:
Ynglingagatan 16
113 47 Stockholm

Telefon: 010-482 89 50
Org nr: 556582-9727