Geotekniker

Vi söker fler geotekniker till vårt kontor i Stockholm. 

Vår kundbas breddas och mängden uppdrag ökar kontinuerligt. Därför behöver vi bli fler. Nu söker vi dig som är geotekniker.

Inom geoteknik är vi idag fem personer i Stockholm. Vi utför allt från marktekniska undersökningar för mindre utbyggnadsprojekt till omfattande undersökningar som täcker stora områden. Ibland med sättningskänslig jord eller med mycket komplicerade grundläggningsförhållanden. Oftast arbetar vi i nära samarbete med våra miljö- och vattenspecialister. En markteknisk undersökning kan innebära att vi endast sammanställer befintlig arkivdata, men oftast gör vi även geotekniska undersökningar i fält. Vi redovisar resultat på ritningar och genom geotekniska undersökningsrapporter. Vi arbetar även med förvärvsutredningar, sättningsberäkningar, stabilitetsbedömningar och teknisk rådgivning avseende grundläggning och jordförstärkningsåtgärder.

Välkommen till oss med din ansökan om du har:

  • En universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot geoteknikområdet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
  • Erfarenhet som konsult, entreprenör eller beställare inom geoteknik ( > 2 år och uppåt)
  • Erfarenhet av sättningsberäkningar
  • Intresse för såväl teoretiskt arbete som fältundersökningar
  • Erfarenhet av CAD
  • Goda kunskaper i svenska

För mer information kontakta Eva Hakami 010 – 482 88 57.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 augusti till eva.hakami@geosigma.se.

Passar den här tjänsten inte din profil?

Hör av dig ändå. Beskriv dig själv med personligt brev och CV och skicka till info@geosigma.se, vi ser kontinuerligt över vårt behov av nya medarbetare.

Vi på Geosigma är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, geoteknik, anläggningskonstruktion, byggnadskonstruktion samt projekt- och projekteringsledning.

Vi utför uppdrag åt kunder inom många olika kategorier – arkitekter, energibolag, entreprenörer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, kommuner, länsstyrelser, myndigheter, statliga verk, gruvbolag och andra teknikkonsulter.

Våra olika tjänsteområden och kontor har ett väl utvecklat samarbete. Det är en anledning till vår höga trivsel. En annan är att  anställda på Geosigma har stora möjligheter att påverka sin egen utveckling. Hög trivsel skapar god sammanhållning. Här är man en i gänget, inte en i mängden.