Nyfiken på ett examensarbete inom in situ-sanering?

Vi söker dig som vill göra ditt exjobb tillsammans med oss och som vill inrikta dig på in-situ-saneringar av förorenade områden.

I dagsläget har fem termiska in-situ-saneringar utförts av klorerade lösningsmedel i Sverige. Dessa har utförts under mycket olika omständigheter; stora skillnader finns i storleken på behandlade områden, antalet behandlade områden, behandlingsdjup, geologiska och hydrogeologiska förutsättningar. Olika värmemetoder har använts och olika klorerade lösningsmedel har sanerats.

Vi söker en metod att beräkna kostnad och energieffektivitet för sanering per volymsenhet (kr/m3), som även inkluderar parametrar som totalvolym (saneringen blir ofta ofta billigare/m3 ju större volym), antal delområden (flera betyder mycket mer energianvändning) samt den förorening som ska behandlas (vissa klorerade lösningsmedel saneras lättare än andra).

Vi är intresserade av att veta brytpunkten för hur små områden som kan behandlas, vilka extrakostnader som uppkommer för behandling under byggnader. Vi vill veta när blir det riktigt dyrt och hur optimala förhållanden ser ut.

Studien bör även inkludera översiktlig studie av utförda projekt utomlands.

Är det här något för dig?

Hör av dig till info@geosigma.se och berätta mer om dig själv och din studieinriktning.