Teknikansvariga, uppdragsledare och handläggare inom Mark, Gata och VA

På Geosigma genomförde vi nyligen ett ambitiöst strategiarbete. En viktig slutsats från det är att vi vill stärka vårt tjänsteutbud genom att utöka det med Mark, Gata och VA.

Vi har en stor bredd av privata och offentliga kunder såsom arkitekter, energibolag, entreprenörer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, gruvbolag, kommuner, aktörer inom kärnavfall, länsstyrelser, myndigheter, statliga verk och teknikkonsulter.

Vi arbetar mycket i tidiga skeden av projekt. I många uppdrag tillsammans med branschkollegor utanför Geosigma, inom Mark, Gata och VA. Våra kunder efterfrågar allt oftare dessa tjänster från oss varför vi nu vill välkomna nya medarbetare inom dessa kompetensområden. Därigenom skapar vi ett starkare kunderbjudande och en ännu mer intressant utvecklingsmiljö för vår personal.

Vår personal är det viktigaste vi har. Baserat på all vår samlade kompetens så erbjuder vi idag kvalificerade tjänster inom miljö, vatten, berg, geoteknik, anläggnings- och byggnadskonstruktion samt projektledning.  Våra kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg har ett välutvecklat samarbete. Detta är en anledning till vår höga trivsel. En annan är att  är att man hos oss har stora möjligheter att påverka sin egen utveckling.

Hög trivsel skapar också god sammanhållning. Här är man en i gänget och inte en i mängden.

Vi söker nu efter teknikansvariga, uppdragsledare och handläggande projektörer inom Mark, Gata och VA som vill var del i vår strategiska satsning och vara med om att skapa något nytt.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

VD Per Aspemar, 010 – 482 88 01, per.aspemar@geosigma.se

Skicka in din ansökan senast den 30 juni, med CV och personligt brev till per.aspemar@geosigma.se.

Geosigma vill bli Sveriges mest värdeskapande teknikkonsult. Vi skapar möjligheter ur begränsningar genom kunskapsdjup, passion och pedagogik. Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, mark, berg, konstruktion samt projektledning. Vi är ledande inom förorenad mark, grundvatten samt berg och strävar efter ledarskap inom fler områden. Vi ska växa men fortsatt upplevas som ett litet och snabbt expertföretag. Vi utgår från värderingarna att vi skapar mer värde tillsammans, att vi alltid levererar och kontinuerligt siktar framåt.

Övriga sökanden

Om den här tjänsten inte passar in på din profil, så är du ändå välkommen att höra av dig. Vi ser regelbundet över vårt behov av nya medarbetare. Skicka gärna in din ansökan med personligt brev och CV, till info@geosigma.se.