”Det är kul att få människor att kommunicera och samarbeta på ett effektivt sätt”

Lovisa Alfredsson är projekt- och projekteringsledare med en bakgrund som bland annat kalkylerare för glasfasader och projektledare i evenemangsbranschen.

Vad tycker du är mest intressant med ditt jobb som projekt- & projekteringsledare?

– Det är väldigt spännande att få en inblick i byggbranschens komplexitet och att ha möjlighet att påverka utgången av vitt skilda projekttyper. Som ett exempel på projekt kan jag nämna tillgänglighetsanpassning av Sjöhistoriska museet. Byggnaden är blåklassad och har ett högt kulturhistoriskt värde vilket ger en extra utmaning och kräver ett kreativt tänk då ingenting kan utföras enligt standard. Lärorikt och utmanande!

Vad ser du som de främsta utmaningarna i din roll?

– Att få människor att kommunicera och samarbeta på ett effektivt sätt. En projekteringsgrupp som har roligt och trivs när de jobbar tillsammans levererar oftast ett bättre resultat.

Hur kan en dag på jobbet se ut för dig?

– Först läser jag igenom mina mail och strukturerar upp eventuellt nya arbetsuppgifter. Efter det uppdaterar jag beskedslistan mellan projektörer och beställaren. Några av beskeden behöver jag prata med arkitekten om, så jag ringer hen för att informera. Sen följer ett internavstämningsmöte där jag och mina kollegor ser till att uppdatera oss om varandras arbetsstatus i vårt gemensamma projekt, både vad gäller sakfrågor och ekonomi. På eftermiddagen håller jag i projekteringsmöte. Två timmars intensivt problemlösande och kreativt tänkande, följt av protokollskrivande.

Vad gör att du trivs på ditt jobb?

– För mig är det en viktig trivselfaktor att kunna påverka mitt jobb – detta var även en av anledningarna till att jag valde att börja jobba på Geosigma, jag visste att det fanns utrymme att både i stort och smått kunna påverka arbetet. Dessutom har vi en fin företagsanda som månar om individen och, inte minst, ett företag som inser vikten av att ha roligt och trivas på jobbet!