Steffen - ny miljökonsult i Stockholm

Nu ansluter Steffen Rasmussen till Miljö och Vatten-gruppen i Stockholm. Steffen kommer från Danmark där han tidigare har jobbat som handläggare vid två kommuner med ärenden inom förorenade områden, tillståndspliktiga verksamheter och dagvatten. Steffen har också en en magisterexamen i miljöplanering bakom sig, från Roskilde Universitet i Danmark.

– Jag ser fram emot att jobba med många olika typer av uppdrag på Geosigma. Det finns en intressant bredd här. Jag har redan fått en bra bild av Geosigma och det ska bli spännande att lära känna mina kollegor och den svenska kulturen bättre, säger Steffen.

Steffen Geosigma

Steffen Rasmussen är ny miljökonsult på Geosigma.