Brf Krigsmankassan, restaurering och underhåll

Mastmakare Lunds hus i Djurgårdsstaden uppfördes i ett plan redan 1736 och det byggdes på med ytterligare en våning under 1800-talets mitt. Djurgårdsbageriet och de faluröda uthusen på gården uppfördes 1852.

I samband med att en bostadsrättsförening tog över ägandet av dessa blåklassade fastigheter påbörjades ett långsiktigt restaurerings- och upprustningsprojekt. Målet är att genom varsam upprustning iordningställa ett gott boende för medlemmarna, med bibehållna arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer. Geosigma Projektledning bistår bostadsrättsföreningen med projektledning, upphandling och byggledning för att åtgärda träfasaderna.

krigsmanskassan

Brf Krigsmankassan. Bildkälla: Stadsmuseets bildarkiv