Ersta flyttar

Ersta Diakoni avser att bygga ett nytt sjukhus på Erstaklippan, Södermalm.

Geosigma Projektledning är anlitade som Projekteringsledare för det förberedande projektet Ersta Flyttar. Ersta Flyttar involverar en stor del av Erstas befintliga verksamheter och innebär verksamhetseffektiviseringar och ombyggnation av ca 6000 kvm i befintligt fastighetsbestånd. De största delprojekten avser lokaler för Hospice och Psykiatri.

Utmaningarna består bland annat av tidsmässiga och logistiska beroenden, flyttar och ombyggnation under pågående vårdverksamhet och att hålla det stora antalet nyckelpersoner som påverkar projektet nöjda. Två parallella konsultteam och flera entreprenörer är anlitade av beställaren för att bygga den organisation som bäst tillvaratar Erstas långsiktiga ekonomiska intressen.

Ersta

Råvinden i gamla sjukhuset där nya ventilationskanaler ska dras. – Yes, de får plats att korsas! Lovisa Alfredsson och Åsa Demander, Projekteringsledare