Ombyggnad av Thielska Galleriets kafé

Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och är vackert beläget i en muromgärdad park på Djurgården i Stockholm.

Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Under 2015 har före detta intendentens kök byggts om till ett modernt cafékök. Ytskikt och maskinpark har rustats upp och förnyats. Geosigma Projektledning verkade genom husarkitekt Tengbom som projekteringsledare och byggledare.

Thielska Galleriet

Thielska Galleriet