Ombyggnation av Klara C

I november 2013 slöt Vasakronan och Skanska avtal om renovering och modernisering av fastigheten Klara C på Vasagatan 14 i Stockholm. Ordervärdet är ca 800 miljoner kronor.

Geosigma Projektledning är anlitade som projekteringsledare i Skanskas organisation. Den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten som har en bruttoarea på 48 000 kvm ska renoveras i sin helhet och moderniseras. Byggstart var 1 mars 2014. När arbetet är klart i slutet av 2016 kommer huset att innehålla kontor, konferenslokaler, restauranger och butiker. Byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav. Avsikten är att ombyggnaden ska LEED-certifieras på högsta nivån, Platinum.

Skiss Klara C

Skiss Klara C