Renovering av Kungliga Operan

Statens fastighetsverk och Kungliga Operan kom 2012 överens om underhållsarbete som skall utföras under åren 2013-2014.

Projektet innefattar såväl invändig ytskiktsrenovering som utvändigt underhåll av t.ex. altaner. Geosigma Projektledning AB har via Forsen Projekt uppdrag som projektledare. Den ständigt pågående verksamheten ställer mycket höga krav på medverkande entreprenörer och på arbetsberedning och planering. Arbetena måste ske i tysthet och får varken avge lukter eller damm, vilket medför att stor del av åtgärderna utförs nattetid.

Kungliga Operan