Tillgänglighetsanpassning av Sjöhistoriska muséet

Sjöhistoriska museet ritades av Ragnar Östberg och invigdes 1938. Byggnaden ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. På grund av dagens krav på tillgänglighet har en renovering av entré och trappa blivit aktuellt.

Att varsamt tillgänglighetsanpassa en kulturminnesmärkt byggnad är en spännande utmaning! Geosigma Projektledning verkar genom husarkitekt Tengbom som projekteringsledare och byggledare för dessa tillgänglighetsanpassningar.

Foto: Anneli Karlsson, SMM