Villarenovering i Barnbyn Skå

Geosigma Projektledning AB har på uppdrag av Skå Edeby Utveckling AB fått förtroendet att leda villarenovering i Barnbyn Skå på Färingsö, strax utanför Stockholm.

Entreprenaden omfattar bland annat renovering av ytskikt, ny rumsindelning och nytt kök. Dessutom görs håltagning för nya fönster i souterrainplanet och återställande av marken i anslutning, för att öka ljusinsläppet och användbarheten. Syftet är att varsamt rusta villan för försäljning och samtidigt bevara både byggnadens och områdets kulturvärden.

Skå, villan på försommaren, innan ombyggnation

Liknande uppdrag