Berg

Berget kan inte behålla några hemligheter för oss

Sedan starten av Geosigma Berg har vi karterat mer än 40 km borrkärna. Vi är specialister inom ingenjörsgeologi, bergteknik och bergmekanik och kan hjälpa dig med det mesta som har med bergprojekt att göra.

Vad vi kan hjälpa dig med

Behöver du teknik- och/eller beställarstöd för utredningar, granskningar, besiktningar och riskanalyser avseende bergtekniska frågor så kan du tryggt vända dig till oss. Vi kan även hjälpa till med bergprojektering, inklusive tekniska beskrivningar och bergmekanisk numerisk modellering.

Vi jobbar lika gärna ovan- som under jorden och har mångårig erfarenhet från projekt som innefattar tunnlar, bergrum, höga bergskärningar och bergschakt i närhet till byggnader. Vår kompetens sträcker sig genom alla skeden i byggprocessen, från borrhålsundersökning och geologiska prognoser, till tekniska beskrivningar, design av förstärkning och kontrollprogram för den färdiga anläggningen.

Borrhålsfilmning och ingjutning av bergbultar

Borrhålsfilm används med fördel i kombination med kärnkartering för att få alla sprickor i kärnan exakt orienterade och djupbestämda. Vi utför borrhålsfilmning med egen Optical Televiewer (OPTV) i både hammarborrade och kärnborrade hål, oavsett längd och orientering. Vi kan även analysera enbart borrhålsbilden av borrhålsväggen. Med bildens höga upplösning får man en god uppfattning om både sprickförhållanden och bergarter även utan kärna.
Ingjutningen av bergbultar kan kontrolleras med en icke-förstörande metod som utnyttjar ultraljud. För detta använder vi två instrument, varav det äldre instrument heter Boltometer och det nyare instrumentet heter Rock Bolt Tester (RBT).