Geoteknik – Geosigma

Geoteknik

När andra skrapar på ytan går vi på djupet

En relevant geoteknisk undersökning måste anpassas efter dina specifika behov. Geosigma har en gedigen kompetens inom området och kan hjälpa dig med olika typer av geotekniska undersökningar.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi gör allt från marktekniska undersökningar för mindre utbyggnadsprojekt till omfattande undersökningar som täcker stora områden med sättningskänslig jord eller områden med mycket komplicerade grundläggningsförhållanden.

Den viktigaste tjänsten vi erbjuder är marktekniska undersökningar. Ibland innebär en sådan undersökning en sammanställning av befintlig arkivdata från aktuellt område, men oftast inkluderar den även geotekniska undersökningar i fält – geoteknisk borrning. Vi tar fram redovisning av undersökningarna på ritningar och geoteknisk undersökningsrapporter (MUR) enligt gällande branschpraxis.

Andra tjänster vi kan hjälpa till med är sättningsberäkningar, stabilitetsbedömningar och råd avseende grundläggning och jordförstärkningsåtgärder. Vi gör även förvärvsutredningar (Due Diligence) avseende geotekniska förhållanden.

Geosigmas geotekniker

Här syns fem av Geosigmas geotekniker; Robin, Sebastian, Frank, Romina och Tomislav.