BLI EN AV OSS

Hos oss utvecklas
du snabbare

 • Asperösund
 • 57°38’57.1”N 11°47’05.8”E
 • 5 augusti
 • 22°C
Tommy Lundberg, miljökonsult, inventerar ålgräsäng.

Våra kompetenser

Bland våra medarbetare finns både experter och de med bred kompetens kombinerad med lång erfarenhet inom olika områden. Genom att utnyttja den samlade kompetensen, kan vi utföra de flesta uppdrag inom projekt- och projekteringsledning, byggkonstruktion, geoteknik, mark, miljö, vatten och berg. Hos oss arbetar till exempel…

 • Landskapsarkitekter
 • Byggnadsingenjörer
 • Uppfinnare och utvecklare av mätinstrument
 • Civilingenjörer
 • Projektledare
 • Fältingenjörer
 • Miljö- och vatteningenjörer
 • Kemister
 • Biologer
 • Bergsingenjörer
 • Geotekniker
 • Ekotoxikologer
 • Ekologer
 • Geofysiker
 • Geologer
 • Hydrologer
 • Hydrogeologer