VISION

Vi vill vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad

Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, landskapsarkitektur, mark, gata, VA och konstruktion. Vi är ledande inom förorenad mark, grundvatten och berg och vi strävar efter ledarskap inom fler områden.

Vi utför uppdrag åt kunder inom många olika kategorier: arkitekter, energibolag, entreprenörer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, gruvbolag, industrier, kommuner, kärnavfallsföretag, länsstyrelser, myndigheter och verk, oljebolag och andra teknikkonsulter.

Läs mer om varför du skall anlita oss »

Läs mer om våra specialister inom husbyggnads- och anläggningskonstruktion, KE gruppen.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi skapar möjligheter ur begränsningar genom kunskapsdjup, passion och pedagogik.

   

  TILLVÄXT

  Nöjda kunder och nöjda medarbetare är en förutsättning för vår framgång

  Idag arbetar vår personal vid kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Och vi vill växa där för att få ännu bättre förutsättningar att göra våra kunder och medarbetare nöjda även i framtiden. Det gör vi först och främst genom att behålla våra duktiga medarbetare samtidigt som vi välkomnar nya. Vi är även öppna för att gå samman med andra expertbolag och etablera oss på fler orter. Vi ser allt detta som viktiga delar i vår strävan att vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad.

   • 0
    Orter
   • 0
    Personer
   • 0%
    Män
   • 0MKR
    Omsättning
   • Asperösund
   • 57°38’57.1”N 11°47’05.8”E
   • 5 augusti
   • 22°C
   Tommy Lundberg, miljökonsult, inventerar ålgräsäng.