VISION

Vi vill vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad

Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, geoteknik, landskapsarkitektur, mark, gata, VA samt bygg- och anläggningskonstruktion. Vi är ledande inom förorenad mark, grundvatten och berg och vi strävar efter ledarskap inom fler områden.

Vi utför uppdrag åt kunder inom många olika kategorier: arkitekter, energibolag, entreprenörer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, gruvbolag, industrier, kommuner, kärnavfallsföretag, länsstyrelser, myndigheter och verk, oljebolag och andra teknikkonsulter.

Geosigma är en del av Rejlers – läs mer om Rejlers här »

Läs mer om varför du skall anlita oss »

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi skapar möjligheter ur begränsningar genom kunskapsdjup, passion och pedagogik.

   

  TILLVÄXT

  Nöjda kunder och nöjda medarbetare är en förutsättning för vår framgång

  Idag arbetar vår personal vid kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Och vi vill växa för att få ännu bättre förutsättningar att göra våra kunder och medarbetare nöjda även i framtiden. Det gör vi först och främst genom att behålla våra duktiga medarbetare samtidigt som vi välkomnar nya. Vi ser allt detta som viktiga delar i vår strävan att vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad.

   • 0
    Orter
   • 0
    Personer
   • 0%
    Män
   • 0%
    Kvinnor
   • Asperösund
   • 57°38’57.1”N 11°47’05.8”E
   • 5 augusti
   • 22°C
   Tommy Lundberg, miljökonsult, inventerar ålgräsäng.