Geosigma Konstruktion

Geosigma Konstruktion är nu en helt integrerad del av Rejlers Division Buildings.

Fakturaadress: invoice.rejlerssverige@rejlers.se

Ledning

Karina Skalmstad

Business Area Manager Buildings/Konstruktion

Tel: 010-482 89 59
Mob: 073-074 76 00

Skicka e-post »

Anläggningskonstruktion

Johan Wikblad

Avd. chef Anläggning

Tel: 010-482 89 75
Mob: 076-10 55 988

Skicka e-post »

Byggkonstruktion

Zanna Rydgren

Avd. chef Byggkonstruktion

Ynglingagatan
Tel: 010 - 482 89 06
Mob: 0708 – 29 84 64

Skicka e-post »

Anette Sjölund

Avd. chef Byggkonstruktion

Tel: 010-482 89 03
Mob: 070-977 00 62

Skicka e-post »

Bygg- och anläggningsstöd

Ulf Lorbeck

Chef Bygg- och anläggningsstöd

Tel: 010-482 89 11
Mob: 070-829 84 66

Skicka e-post »

Teknik

Magnus Lundström

Teknikutvecklingschef

Tel: 072-540 05 59
Mob: 010-482 89 91

Skicka e-post »

Ramavtal

Matthias Johansson

Kontaktperson ramavtal

Tel: 010 - 482 89 78
Mob: 072-517 70 10

Skicka e-post »