Geosigma Konstruktion

Ledning

Karina Skalmstad

VD Geosigma Konstruktion AB

Ynglingagatan 16
Tel: 010-482 89 59
Mob: 073-074 76 00

Skicka e-post »

Anläggningskonstruktion

Johan Wikblad

Avd. chef Anläggning

Ynglingagatan 16
Tel: 010-482 89 75
Mob: 076-10 55 988

Skicka e-post »

Byggkonstruktion

Zanna Rydgren

Avd. chef Byggkonstruktion

Ynglingagatan 16
Tel: 010 - 482 89 06
Mob: 0708 – 29 84 64

Skicka e-post »

Anette Sjölund

Avd. chef Byggkonstruktion

Ynglingagatan 16
Tel: 010-482 89 03
Mob: 070-977 00 62

Skicka e-post »

Bygg- och anläggningsstöd

Ulf Lorbeck

Chef Bygg- och anläggningsstöd

Ynglingagatan 16
Tel: 010-482 89 11
Mob: 070-829 84 66

Skicka e-post »

Marknad

Petter Anseklev

Marknadschef

Ynglingagatan 16
Tel: 010-482 89 51
Mob: 076-790 88 12

Skicka e-post »

Teknik

Magnus Lundström

Teknikutvecklingschef

Ynglingagatan 16
Tel: 072-540 05 59
Mob: 010-482 89 91

Skicka e-post »

Ramavtal

Matthias Johansson

Kontaktperson ramavtal

Ynglingagatan 16
Tel: 010 - 482 89 78
Mob: 072-517 70 10

Skicka e-post »

Geosigma Konstruktion AB

Besöks- och postadress:
Ynglingagatan 16
113 47 Stockholm

Telefon: 010-482 89 50