Hydrogeolog

Ge­o­sig­mas vattengrupp erbju­der ett brett tjäns­te­ut­bud in­om vat­ten­rela­te­ra­de upp­d­rag. Vi sö­ker nu en uppdragsledare inom hydrogeologi till vårt kontor i Stockholm. Vi söker dig som är ansvarsfull, nyfiken och vill vara en del av ett team.

Hos oss på Geosigma finns bred kompetens och flera specialister inom såväl hydrogeologi som våra angränsande tjänsteområden. Vi arbetar med hydrogeologiska utredningar, kontrollprogram, dagvattenutredningar, vattenresurs- och tillståndsfrågor samt uppföljning av villkor gällande vattenverksamhet. Idag arbetar gruppen främst i stora infrastrukturuppdrag och med hydrogeologiska utredningar vid exploatering. Vi arbetar gärna med komplexa projekt som kräver kompetens och samarbete från flera av våra teknikområden.

Vår vattengrupp i Stockholm behöver nu förstärkning med ytterligare en hydrogeolog. Vi tror att du som per­son är an­svars­tagan­de och har lätt för att sa­m­ar­be­ta och kom­mu­ni­ce­ra. Du uppskattar en mindre arbetsgivare med korta beslutsvägar och vill bidra till både gruppens och företagets utveckling.

Vi söker dig som är uppdragsledare och har minst 5 års arbetserfarenhet som hydrogeolog med en aka­de­misk hög­s­ko­le­ut­bild­ning inom miljö, vatten, geologi eller motsvarande. Tjänsten ger stora möjligheter till utveckling, eget ansvar och samarbete med andra specialister.

För tjänsten krävs B-körkort och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift då tjänsten innefattar rapportskrivning och kontakter med olika myndigheter.

Tjänsten avser heltidsanställning med placering på vårt trivsamma kon­tor i Vasastan i Stockholm.

Skic­ka din ansökan med CV och per­son­ligt brev till jenny.johansson@geosig­ma.se.

Välkommen med din ansökan!

Vi på Geosigma vill vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad. Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, geoteknik, mark/gata/VA, landskapsarkitektur, mätsystem och konstruktion. Vi växer men vill även fortsättningsvis upplevas som ett litet och snabbt expertföretag. Vi vet att vi skapar mer värde tillsammans, vi levererar alltid och vi siktar framåt.

Övriga sökanden
Om den här tjänsten inte passar in på din profil är du ändå välkommen att höra av dig, då vi regelbundet ser över vårt behov av nya medarbetare. Skicka gärna in din ansökan med CV, till info@geosigma.se.