Hydrolog/hydrogeolog

Vi söker en hydrolog/hydrogeolog till Stockholm.

Ge­o­sig­mas vattengrupp erbju­der ett brett tjäns­te­ut­bud in­om vat­ten­rela­te­ra­de upp­d­rag. Vi sö­ker nu en hydrolog/hydrogeolog till vårt kontor i Stockholm. Vi söker dig som tycker om att dela med dig av din kunskap och vill va­ra en ak­tiv del av grup­pens ut­veck­ling.

Hos oss på Geosigma finns många specialister inom hydrologi/hydrogeologi. Vi arbetar bland annat med hydrogeologiska utredningar, dagvatten och kontrollprogram för grundvatten. Vi arbetar gärna med komplexa projekt som kräver kompetens och samarbete från flera av våra teknikområden.

Vår vattengrupp i Stockholm behöver nu förstärkning med ytterligare en hydrolog/hydrogeolog. Vi tror att du som per­son är an­svars­ta­gan­de, en­ga­ge­rad i ditt yrke och har lätt för att sa­m­ar­be­ta och kom­mu­ni­ce­ra. Du ut­tryc­ker dig väl i tal och skrift.

Du bör ha 3–5 års erfarenhet som konsult inom branschen och har en aka­de­misk hög­s­ko­le­ut­bild­ning inom miljö, vatten eller geologi.

Du kommer om­väx­lan­de att arbeta ute i fält och in­ne på vårt trivsamma kon­tor i Vasastan i Stockholm. Tjänsten ger stora möjligheter till utveckling, eget ansvar och samarbete med andra specialister.

För tjänsten krävs B-körkort.

Skic­ka din ansökan med CV och per­son­ligt brev till jenny.johansson@geosig­ma.se.

Välkommen med din ansökan senast 8 januari 2020. Vi hanterar an­sök­ning­ar lö­pan­de.

Vi på Geosigma vill vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad. Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, geoteknik, mark/gata/VA, landskapsarkitektur, mätsystem och konstruktion. Vi växer men vill även fortsättningsvis upplevas som ett litet och snabbt expertföretag. Vi vet att vi skapar mer värde tillsammans, vi levererar alltid och vi siktar framåt.

Övriga sökanden

Om den här tjänsten inte passar in på din profil är du ändå välkommen att höra av dig, då vi regelbundet ser över vårt behov av nya medarbetare. Skicka gärna in din ansökan med CV, till info@geosigma.se.