"Det som lockade mig till Geosigma var en trivsam företagskultur med snabba beslutsvägar och mycket gemenskapskänsla."

 

Diyar arbetar som gruppchef geoteknik på Geosigma i Stockholm.

Hur kom det sig att du började på Geosigma?

Det som lockade mig till Geosigma var en trivsam företagskultur med snabba beslutsvägar och mycket gemenskapskänsla. Kompetensen på Geosigma är väldigt hög och det nära samarbetet mellan grupperna ger bra möjligheter att bredda och utveckla ens kunskaper.

Diyar Amin Geosigma

Diyar Amin, gruppchef geoteknik på Geosigma i Stockholm.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

En vanlig arbetsdag varierar väldigt mycket.

De dagar jag är ute i fält är jag antingen på platsbesök, ute och mäter grundvattenrör, förbereder för fältundersökningar eller är med och utför fältundersökningar tillsammans med en fältgeotekniker. Vissa dagar sitter jag på kontoret och jobbar med att analysera och sammanställa de geotekniska fältresultaten, jag kanske upprättar en geoteknisk bedömning eller rekommendation baserat på en specifik frågeställning.

En stor del av jobbet handlar även om att hantera logistiken inför fältundersökningar, det är mycket som behöver samordnas och det är viktigt att få alla bitar att falla på plats innan man utför fältarbeten.

Vad är mest intressant med ditt jobb? Vad ser du som de främsta utmaningarna?

Det mest intressanta är såklart geotekniken, att få jobba med de tekniska lösningarna. Men en väldigt rolig del av arbetet är även att hantera logistiken inför fältarbeten, det är många frågor som behöver lösas och det är väldigt tillfredställande att se när alla bitar faller på plats efter att man lagt ner arbete på att få allting att klaffa.

De främsta utmaningarna vi har inom geotekniken är, utöver de tekniska lösningarna och att hantera logistik kring fältarbeten, kommunikation. Geoteknik är ett teknikområde som ligger som underlag för många andra projektörer och det är viktigt att kunna förmedla information på rätt sätt och till rätt personer.

Att få andra personer att förstå problematiken i en frågeställning, eller att få dem att förstå underlaget man levererar, är en egenskap som är väldigt viktig som geotekniker.

Något specifikt uppdrag du tycker har varit extra intressant eller lärorikt? Varför?

De roligaste uppdragen jag har är de uppdrag där man får jobba med flera teknikområden. Dels får man en inblick i vilka frågeställningar dem jobbar med, men man jobbar i ett projekt som ställer höga krav på bra kommunikation, samordning och samarbetsförmåga.