”Jag åker omkring i hemliga tunnelsystem under Göteborg”

Elin Ekman anställdes på Geosigma som nyutexaminerad geolog från Göteborgs Universitet.

Som relativt ny i ditt yrke, vad tycker du är mest intressant i ditt jobb och vilka är de största utmaningarna?

– På båda delarna måste jag svara variationen! Att ena dagen skrota berg i en tunnel och nästa sitta på kontoret och klura på problematik kring inomhusmiljö kopplat till föroreningar i mark är väldigt roligt. Samtidigt är det en stor utmaning att ha en bred kompetensbas då man ofta har flera olika typer av uppdrag eller projekt igång samtidigt.

Ditt jobb verkar väldigt omfatta många olika delar, kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?

– Ja, dagarna kan se väldigt olika ut. En dag kan jag åka omkring under Göteborg i hemliga tunnelsystem och besiktiga berg och en annan dag kan jag sätta grundvattenrör för hand med en STOR borrhammare utanför en före detta kemtvätt.

elin_ekman

Det låter väldigt spännande! Vad var det som gjorde att du valde att börja jobba hos Geosigma?

– Jag ville gärna jobba på ett mindre företag för att få mesta möjliga chans till utveckling. Jag erbjöds även möjligheten att vidga mina kompetensområden genom att, förutom uppdrag inom berg, jobba i miljöuppdrag. Några av de mest intressanta uppdrag jag har haft är inom förorenad mark, där lär jag mig alltid något nytt.

Vad kan du säga om Geosigma som arbetsplats?

– Geosigma har en spännande mix av människor med olika bakgrund och utbildningar. Detta skapar möjlighet att se på problem ur många vinklar vilket ofta resulterar i innovativa lösningar. Jag upplever att det finns en öppenhet som både ger ett hjärtligt klimat och en vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Red: Intervjun gjordes i januari 2017