”Att jobba med naturen som undersökningsområde gör en beredd på det mesta.”

Eva Samuelsson är berggrundsgeolog och började på Geosigma efter att ha gjort sitt exjobb där.

Hur kommer det sig att du valde att börja på Geosigma?

– Jag blev väldigt bra och vänligt bemött, det var ett familjärt företag med mycket hjärta. Det var – och är fortfarande – ett företag där frågor, idéer och åsikter ventileras fritt och vi jobbar på ett professionellt och prestigelöst sätt som uppmuntrar nyfikenhet och nytänkande.

Du är ju berggrundsgeolog, hur kan en arbetsdag se ut för dig?

– Oj, det är så olika. Men det kan handla om att jag får in en leverans av borrkärnor, ofta från ett infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Vi lyfter upp de på våra karteringsbord och samlar, med hjälp av ett karteringsprogram, in information om bergarter, sprickegenskaper och svaghetszoner. Detta ligger till grund för den bedömning av bergkvalitet som sedan ska levereras till kund. Innan karteringen startar har ofta borrhålet filmats med Optisk Televiewer, den orienterade bilden från filmningen använder jag i karteringsprogrammet för att ta ut orienteringar på sprickor och strukturer såsom bergartsfoliationer eller krosszoner. Efter avslutad kartering gör jag trycktester på bergkärnan med hjälp av en point load tester, ett instrument där man utsätter kärnan för tryck och studerar vid vilket tryck som man får ett brott, där kärnan går av. Trycket används för att bestämma bergets hållfasthet. Om det handlar om korta borrhål, kan kartering och trycktesterna vara klara på förmiddagen och då kan jag efter lunch ägna mig åt att plotta upp mina orienterade sprickor och strukturer i DIPS (ett program för stereoanalys) och beräkna bergkvalitén för den karterade borrkärnan.

Vad gör ditt jobb intressant? Vad ser du som de främsta utmaningarna?

– Att jag har möjlighet att påverka mitt sätt att arbeta. Jag kan utveckla metoder och göra förbättringar av tjänster, vilket är väldigt intressant. Den största utmaningen är planeringen av uppdrag. När man jobbar med naturen som undersökningsområde kan mycket hända och man får vara beredd på det mesta! Men även om det kan vara frustrerande ibland är det också det som jag utvecklas av och som ger mig kunskap.

Har du något specifikt uppdrag som du tycker har varit extra intressant eller lärorikt? Varför?

– Jag jobbade med projektet Förbifart Stockholm som bland annat passerar under Kungshatt och Lovön. Runt dessa öar finns deformationszoner, det vill säga områden där stora rörelser i berget har skapat försvagningar i bergmassan. I dessa zoner borrades långa kärnborrhål, 230-360 meter långa, parallella med den planerade tunneldragningen. Borrhålen filmades sedan med optisk televiewer och vi hade som uppdrag att kartera dessa kärnor och presentera en bild av hur bergkvaliteten såg ut och analysera sprickriktningarna. Att titta på den här typen av borrkärnor är väldigt intressant eftersom man får se hela övergången mellan friskt, opåverkat berg, till de inledande tecknen – ökad oxidation, spricknätverk mm – på att man närmar sig deformationszonen. Ju närmre ”hjärtat” av deformationszonen man kommer desto fler tecken på deformation uppkommer såsom breccior, kataklasiter, krosszoner och skjuvzoner. Det här är geologi som man aldrig har chansen att se på ytberg.