"Det är intressant och lärorikt att arbeta i uppdrag där flera teknikområden arbetar tillsammans."

Helena arbetar som uppdragsledare med inriktning på förorenade områden. Vi hittar Helena på Geosigmas kontor i Stockholm.

Hur kom det sig att du började på Geosigma?

Jag hade en bild av Geosigma som ett företag med mycket kunskap om bland annat förorenade områden och komplexa projekt. Jag tilltalades även av storleken på företaget och de olika teknikområdena. Det är intressant och lärorikt att arbeta i uppdrag där flera teknikområden arbetar tillsammans.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

En vanlig arbetsdag kan omfatta allt från att ta fram offerter till att planera undersökningar och skriva rapporter. Jag arbetar mycket med uppdragsledning och försöker se till att alla uppdrag löper som de ska. Större delen av tiden sitter jag på kontoret men det förekommer även att jag åker ut i fält om det behöver utföras provtagningar av något slag.

Vad är mest intressant med ditt jobb? Vad ser du som de främsta utmaningarna?

Det mest intressanta med jobbet är diversiteten mellan de olika uppdragen. Varje uppdrag är unikt och man har att göra med många olika typer av föroreningar som alla har sina egenskaper och beter sig på ett visst sätt i miljön. Därför är det viktigt att ha gjort ett grundligt bakgrundsarbete för att kunna planera provtagning efter de föroreningar man tror kommer att finnas inom det specifika området. De främsta utmaningarna är just att försöka se till att man inte missar något samt att hänga med i den utveckling som sker inom många områden just nu.

Något specifikt uppdrag du tycker har varit extra intressant eller lärorikt? Varför?

Ett intressant uppdrag på Geosigma som jag jobbat med var när vi skulle installera grundvattenrör och provta grundvatten i Uppsalaåsen. I flera av de planerade provtagningspunkterna skiljde sig både jordarter och djup till berg stort från vad som var förväntat vilket innebar att vi fick hitta nya lösningar under arbetets gång. Uppdraget omfattade även inblandning från flera av våra kontor.

Helena arbetar idag som gruppchef för vår miljögrupp i Stockholm.