”Jag lär mig nya saker varje dag”

Jan Sundberg är konstruktör och tekniker och jobbar bland annat med konstruktion, programmering och tillverkning av olika utrustningar där mätdata ofta ska samlas in och lagras.

Hur kom det sig att du började jobba på Geosigma?

– Det fanns många spännande projekt med mätinstrument som skulle byggas inför SKB:s platsundersökningar, vilket passade mig utmärkt!

Vad tycker du är mest intressant med ditt jobb och vilka ser du som de främsta utmaningarna?

– Mest intressant är att få lära sig nya saker och tillsammans med andra ta fram utrustningar som behövs men inte finns och en stor utmaning är att försöka se andras behov och hitta på lösningar som underlättar våra konsulters vardag.

jan_sundberg

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig? Vad får dig att trivas?

– En dag på jobbet kan bestå av att leta i datablad hur en undervattenskontakt ska vara kopplad, sedan koppla/löda ihop den, montera i gjutform och gjuta. Sen kanske någon som är ute med utrustning från oss ringer och behöver lite support. Efter det diskuterar jag en offertförfrågan med några kollegor för att komma med förslag på hur vi kan vara till hjälp. På eftermiddagen skickar jag ut offertförfrågan för ett större antal tryckgivare och andra komponenter till ett större projekt. Väldigt varierande med andra ord, vilket också är en bidragande faktor till att jag trivs så bra. Ofta är jag med i hela processen, från idé fram till färdig produkt, och även i installationen och driftsättningen av det vi tagit fram. Det gör att arbetsuppgifterna aldrig blir enformiga. I min grupp jobbar vi även tätt ihop med andra inom Geosigma och får på så vis förståelse för och kunskap om andras kompetensområden.

Av alla intressanta uppdrag du har gjort, finns det något som utmärker sig lite extra?

– Ja, när vi tog fram HWIC, efterföljaren till vår kända WIC (Water Injection Controller). Tekniskt sett var den väldigt rolig att konstruera och programmera. Tillsammans med en liten grupp mycket kompetenta medarbetare på verkstad och mekanisk konstruktion samt input från våra seniorer inom hydrogeologi, byggde vi ihop ett kompakt, unikt mätinstrument för hydrotester.