Mina arbetsdagar kan vara väldigt olika, men det är det som gör arbetet roligt och stimulerande.

Julia Bredstenslien arbetar som miljö- och arbetsmiljökonsult och började på Geosigma i början av 2018. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av en varierande vardag.

Hur kom det sig att du började på Geosigma?

När jag studerade för att få min masterexamen stötte jag på Geosigma på min praktiktid.  Jag gillade dem och det verkade vara en bra arbetsmiljö, vilket visade sig stämma. Jag känner alltid att jag kan rådfråga och diskutera med de andra på kontoret vilket är mycket utvecklande. Jag gillar också att det är ett lite mindre företag med möjlighet att få arbeta med uppdrag inom olika miljöområden. Det är väldigt stimulerande även om det blir lite mer att hålla reda på.

Julia Geosigma

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Mina arbetsdagar kan vara väldigt olika, men det är det som gör arbetet roligt och stimulerande. Ena dagen kan jag vara ute i fält och miljöinventera i gamla byggnader för att nästa dag ta grundvattenprover, mäta inomhusluft eller genomföra kemiska riskbedömningar. Vissa veckor är jag ute mycket på fältarbete och ibland blir det bara kontorsarbete. I kontorsarbetet brukar jag skicka in prover som tagits ute på fältet för analys och sammanställa arbetet som gjorts ute. Ja, det kan vara mycket mera saker!

Vad är mest intressant med ditt jobb? Vad ser du som de främsta utmaningarna?

Som ganska ny i mitt yrke tycket jag det är spännande när jag skickar in prover på analys för att sedan se var provsvaren visar och vad man hittar. Speciellt när man arbetar med miljöinventering av gamla byggnader. Det blir som ett detektivarbete, vilket också kan vara en stor utmaning. Det är inte alltid så lätt att avgöra hur gammal en fog är till exempel. Det blir som en tidsresa tillbaka i tiden ibland. Förorenad mark tycker jag också är spännande och intressant, även om jag ännu inte har arbetat så mycket inom detta område på Geosigma än. Det intressanta är historian bakom, vad som varit på platsen och vad man ska välja att analysera, men det som är det intressanta är också det som jag tror många gånger kan vara utmaningen.

Något specifikt uppdrag du tycker har varit extra intressant eller lärorikt? Varför?

Eftersom jag är relativt ny så har jag ännu inte varit med i jättemånga uppdrag. För tillfället arbetar jag i två uppdrag, ett miljöinventeringsuppdrag på en skola och PCB-inventeringsuppdrag på flera olika fastigheter. Det är väldigt intressant och lärorikt och det är väl först och främst för att det är mina första uppdrag och miljöinventeringar. Jag försöker ta till mig och lära mig så mycket jag bara kan. Jag känner att jag utvecklas fort här.