Birgit - ny geoekolog i Uppsala

Nu välkomnar vi Birgit Koehler till Vattengruppen i Uppsala. Birgit är geoekolog med hydrologi och biogeokemi som inriktningar.

Birgit har stor erfarenhet av dataanalys, statistik och modellering. Birgit kommer till oss från Uppsala universitet där hon har arbetat de senaste åtta åren som forskare.

Innan hon fokuserade på vatten har hon även jobbat ganska bred inom miljöområdet, exempelvis med växthusgasutsläpp från skogsmarker.

Birgit Koehler Geosigma

Birgit Koehler, ny på Geosigmas Uppsalakontor.