Geoteknik växer med Erik

Nu förstärks vår geoteknikgrupp med Erik Westerberg, erfaren geotekniker med mer än tjugofem år i branschen.

Erik har jobbat med geoteknikrelaterade frågor under lång tid. Innan han kom till Geosigma jobbade han för NCC. Det har handlat om allt från installation av pålar och stag till geoteknisk hjälp i anbudsskedet, utredning, projektering och stöd under byggtiden.

Erik har följt Geosigmas utveckling under lång tid och ser utvecklingen mycket positivt.

– Det ska bli riktigt kul att komma igång med inspirerande arbetsuppgifter på Geosigma, säger Erik. Jag blev lockad till Geosigma av företagets goda renommé inom bergteknik och hydrogeologi. Och det är spännande att få vara med när geo-gruppen växer. Dessutom känner jag redan några av mina nya kollegor från tidigare anställningar.

Erik Westerberg har installerat sig på Geosigmas kontor på Sankt Eriksgatan i Stockholm nu i veckan.

Välkommen Erik!

Erik Westerberg, Geosigma.

Erik Westerberg, Geosigma.