Nydisputerade Albin till Geosigma

Nu välkomnar vi hydrogeologen Albin Nordström till Geosigma i Uppsala. Albin är expert inom akvatisk biogeokemi och kommer till Geosigma efter fem års forskarstudier.

Albin är utbildad geovetare/hydrogeolog vid Uppsala universitet och har nyligen disputerat inom geohydrologi/akvatisk biogeokemi efter fem års forskarstudier varvat med undervisning.

Albin har forskat kring kväveproblematik kopplad till användning av sprängmedel, där fokus har varit på lakvattenbildning och kväveläckage från gråbergsdeponier med efterföljande kväverening i bioreaktorer.  Allt med betoning på kostnadseffektivitet. Arbetet har haft en specifik tillämpning vid Kirunagruvan (LKAB).

Välkommen Albin!

Albin Nordström, geohydrolog på Geosigma

Albin Nordström, ny geohydrolog på Geosigma i Uppsala.