Miljö, vatten och landskap blir fler

Vi blir fler i Stockholm. Miljö, vatten och landskap har fått förstärkning.

Nyligen anslöt Cornelia Berglund till miljögruppen i Stockholm. Cornelia kan miljö- och vattenteknik och är särskilt bra på förorenade områden. Miljögruppen får också förstärkning av Emma Axelsson, som bland annat kan mycket om masshantering och miljövård.

Christelle Kalla har tagit plats på Sankt Eriksgatan och blir ny medlem i vattengruppen. Christelle är en fena på grundvattenmätning och kan modelleringar av skyfall, bland mycket annat.

Våra landskapsarkitekter har fått sällskap av Emil Olsson, som brinner för att utveckla stadens relation med naturen och möjligheten till rörelse.

Varmt välkomna till Geosigma!

Cornelia och Emil, nya på Geosigma.

Christelle Kalla

Christelle Kalla ansluter till vår vattengrupp på Sankt Eriksgatan i Stockholm.

Emma Axelsson, Geosigma.

Emma Axelsson, Geosigma.