Aiste - ny i Uppsala

Uppsalakontoret har fått välkommen förstärkning inom dagvattenområdet.

Aiste Girliviciute är nyutexaminerad från kandidatprogrammet i geovetenskap vid Uppsala Universitetet och kommer på Geosigma framförallt att jobba med dagvattenutredningar.

Aiste Geosigma

Aiste Girliviciute, ny på Geosigma i Uppsala.