Nya Grönlandsuppdrag med SKB

Vi har fått ett nytt intressant uppdrag av SKB där vi kommer att vara med analysera mätdata från ett borrhål vid en inlandsis på Grönland.

Geosigma har tidigare installerat olika typer av mätutrustningar i ett 700 meter långt borrhål, som går in under inlandsisen. Bland annat mäts trycket i flera avtätade sektioner. Med utgångspunkt i de data vi får fram ska vi försöka se vad som händer i och i anslutning till den ovanliggande isen; i form långtidstrender, årscykler och dygnsvariationer.
Resultaten kommer sedan att jämföras mot glaciologernas mätningar i och på inlandsisen.

Flödesloggning av borrhål. 

Läs mer om våra arbeten med SKB