Ett tungt uppdrag inspekteras på plats

Nyligen gjorde våra konstruktörer på TH Konsult ett studiebesök på Haninge Bussterminal, ett av våra större konstruktionsuppdrag. Terminalen är en del av Haningeterassen som just nu växer fram i centrala Haninge.

Haningeterassen ska förutom en ny bussterminal även rymma lägenheter, vårdlokaler, biograf och platser för service och handel.

Ovanpå entrén till bussterminalen ska det byggas ett bostadshus, vilket gör att mycket stora laster måste föras ner till grunden. Det är ett komplicerat byggprojekt. En stor del av TH Konsults uppdrag är att projektera grundläggningen för lasterna, vilket resulterar i väldigt stora fundament.

Haningeterassens bussterminal växer fram.

Haningeterassens bussterminal växer fram.

Fakta

  • Betongbalken som syns på bilden ovan är totalt över 115 meter lång, med en längsta spännvidd på 7 meter. Balken fungerar som upplag för HDF & TT-Plattorna och ska även ta last från bostadshusen som ska byggas ovanpå bussterminalen.
  • I andra änden har TT-Plattorna sitt upplag på en HSQ-balk som även den sträcker sig längs med hela bussterminalen, vilket är över 115 meter.  Längsta spännvidden för TT-plattorna är 19 meter.
TH Konsult - Geosigma konstruktion - på plats vid bygget av Haninge bussterminal.

Medarbetare från TH Konsult – Geosigma konstruktion – på plats vid bygget av Haninge bussterminal.

Läs mer om uppdraget här.

Bussterminalen beräknas vara klar 2019. Målet är att skapa en trivsam bussterminal med god tillgänglighet för att underlätta resandet med kollektivtrafik.