Hydrogeologen Christian till Geosigma

Ny på Geosigma är Christian Vinterhav, som ansluter till vår vattengrupp i Stockholm.

Christian kommer till oss från WSP, där han hade rollen som uppdragsledare inom hydrografisk och maringeologisk kartering. Christian har över tio års erfarenhet som konsult och är kunnig inom GIS och geodatasamordning. Med andra ord en fin förstärkning inom vattenområdet. Ett fokusområde på Geosigma blir hydrogeologi.
 
Välkommen Christian!
christian vinterhav geosigma

Christian Vinterhav ansluter till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.