Christoffer - ny geotekniker i Stockholm

Våra geotekniker får nu sällskap av Christoffer Winander Schönning, fältgeotekniker med koll på borrbandvagnar och miljöteknik.

Christoffer kommer närmast från WSP, där han framförallt jobbat som fältgeotekniker men även en del inom förorenad mark.

Christoffer är utbildad geovetare vid Uppsala universitet. Professionellt har han jobbat i flera stora projekt som fältgeotekniker, exempelvis med Mälarbanan, Ostlänken, Norrbottniabanan och Stockholms utbyggnad av tunnelbanenätet. Christoffer har erfarenhet av de flesta sorters geotekniska och miljötekniska jobb med borrbandvagn och blir ett välkommet tillskott till våra nuvarande geotekniker.

Winander Schönning Geosigma

Christoffer Winander Schönning, ny fältgeotekniker på Geosigma.