Emelie - ny hydrolog i Stockholm

Ny i vattengruppen i Stockholm är Emelie Stengård, som blir hydrolog/hydrogeolog vid vattengruppen i Stockholm. 

Emelie är utbildad miljövetare och hydrolog/hydrogeolog vid Stockholms universitet. Hon examinerades i våras och har sedan ett år tillbaka haft praktik och jobbat extra som fälttekniker på Geosigma. Nu tar hon klivet in i vår arbetsgrupp på heltid.

Välkommen Emelie!

Emelie har nyligen fortsatt utvecklingen av sitt masterarbete till en artikel för publikation i tidskriften Water. Arbetet har handlat om kartläggning av våtmarker i ett subarktiskt klimat med hjälp av höjddata.

Emelie Stengård, ny på Geosigma i Stockholm.

Emelie Stengård, ny på Geosigma i Stockholm.