Emil kan grundvatten

Ny vid vårt kontor Uppsala är Emil Fagerström som ansluter till vår vattengrupp.

Emil kommer till oss från SGU, där han bland annat arbetade med att bygga ut SGU:s grundvattennät. Emil har gedigna erfarenheter av grundvattenmodellering, installation av grundvattenrör, hydrauliska tester, provtagning och kartering av grundvattenmagasin.

Välkommen Emil!

Emil Fagerström, ny på Geosigma.

Emil Fagerström, ny på Geosigma.