Erfaren landskapsarkitekt till Geosigma

Nu tar vi ytterligare ett steg i att bredda vårt kunderbjudande genom att välkomna erfarna landskapsarkitekten Eliza Nielsen till Geosigma.

Eliza Nielsen har mer än tjugo års erfarenhet och kommer närmast från Novamark. Eliza kommer att arbeta med gestaltning och projektering av utemiljön i alla skeden, från planering och produktion till förvaltning. Hon kommer också att bygga upp tjänsteområdet hos Geosigma.

Eliza Nielsen Geosigma

Eliza Nielsen, ny chef för landskapsarkitektur.

”Jag ser fram emot att få börja arbeta på Geosigma, jag är imponerad både av den kunskapsbredd och spetskompetens som finns inom företaget. Det känns spännande att landskapsarkitektur nu blir del av Geosigmas utbud och det blir en rolig utmaning att få utveckla verksamhetsområdet.”, säger Eliza Nielsen.

Geosigmas VD Per Aspemar ser tjänsteområdet som ett naturligt tillägg till verksamheten:

”I allt fler av våra uppdrag efterfrågas landskapsarkitektur. Det känns därför väldigt bra att även kunna erbjuda denna kompetens till våra kunder. Nyligen lanserade vi även tjänsteområdet fältgeoteknik när vi fick egen borrvagn. När vi nu går in i 2019 kompletterar våra nya tjänsteområden de befintliga på ett naturligt sätt.” säger Per Aspemar.