Evgenia - ny inom geoteknik i Stockholm

Vi hälsar nu Evgenia Kassiou välkommen till vår geoteknikgrupp i Stockholm.

Evgenia studerade vid National Technical University of Athens i 6 år inom ingenjörsgeodesi. Det följdes av en MSc  vid KTH inom miljöteknik och hållbar infrastruktur. Exjobbet gjordes i samarbete med Trafikverket och var inriktat på grundvattenmodellering.

Välkommen Evgenia!

Evgenia Geoteknik Geosigma

Evgenia kommer från KTH till Geosigmas geoteknikgrupp i Stockholm.