Fler fältgeotekniker och egen borrvagn på plats

Vi tar nu ett stort steg framåt inom området fältgeoteknik. Vi blir fler geotekniker och har just fått en egen borrvagn levererad, vilket ger hela verksamheten nya möjligheter.

När fältgeotekniken utvecklas innebär det mer än en ny borrvagn. Vi breddar även personalstyrkan med ny kompetens.

Vår gruppchef för geoteknik på Geosigma, Diyar Amin, ser en rad olika möjligheter med den nya borrvagnen, som gynnar hela företaget.

– Vi har just fått allt levererat, säger Diyar. Många har redan hört av sig med förfrågningar och vi har börjat ta in uppdrag. Vi ser många möjligheter med att utveckla vår verksamhet i den här riktningen. Vi kommer att satsa på utbildning och kompetensutbyte inom området och säkerställa att borrvagnen nyttjas på rätt sätt för att ytterligare höja kvalitén på våra leveranser inom övriga teknikområden.

Geosigma kontrollerar den nya borrvagnen.

En egen borrvagn ger många nya möjligheter och efterfrågan är stor.