Fortsatt bergteknikstöd i Östbergatunneln

Geosigma deltar återigen med bergteknikstöd i Östbergatunneln.

Geosigma genomförde under 2012 en kontroll av bergstabilitet och inventering av åtgärdsbehov för Östbergatunneln i Stockholm. Tunneln är ca 4,5 km lång och används kombinerat för bortledning av dagvatten och spillvatten i ledning till Sickla reningsverk.

Geosigma har nu på nytt fått förtroende att delta med bergteknikstöd i Östbergatunneln. Åtgärder utförs inom en pågående entreprenad, samordnat med montage av en ny rörledning i tunneln. Geosigmas uppdrag i detta är ge detaljerade anvisningar för förstärkning och kompletterande bergrensning.

Geosigma i Östbergatunneln

Geosigma arbetar i Östbergatunneln.