Om besök på våra kontor

Ska ni besöka oss på Geosigma, kontakta oss gärna för en aktuell rapport om vilka åtgärder vi vidtagit för att undvika smittspridning i samband med Coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk – du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Alla gäster till kontoret uppmanas att tvätta händerna i varmt vatten och tvål.

Med en förhoppning om förståelse,

VD Per Aspemar