Frukostseminarium med termisk in situ-sanering

Om du vill veta mer om termisk in situ-sanering och kan ta dig till Uppsala den 28 maj, missa inte vårt frukostseminarium där Geosigmas Nils Rahm berättar mer om saneringen av Nymans verkstäder. 

Tid: 28 maj 08:30 – 09:30

Plats: S:t Persgatan 6, Uppsala

Anmälan: senast 26 maj till joachim.onkenhout@geosigma.se

Välkommen!

Bakgrund

I kvarteret Noatun i centrala Uppsala har det förekommit mekanisk verkstad och metallbearbetning mellan 1899 och 1963 där främst cyklar (Crescent) tillverkats i Nymans Mekaniska Verkstäder. Vid ytbehandlingen användes trikloreten (TRI) för avfettning som har läckt ut i marken. I anslutning till grundförstärkningsarbeten beslutades att sanera föroreningen termiskt då den fanns djupt ned i marken.

Efterbehandlingen genomfördes och finansierades av Uppsala kommuns Industrihus och metoden utförs med elektroder där strömmen värmer upp marken, s.k. ERH (Electrical Resistance Heating).

Förberedande arbeten genomfördes under 2017/2018. Driften av saneringsanläggningen påbörjades i mitten av mars 2018 och avslutades i augusti 2018.

Saneringen godkändes formellt i mars 2019 då den avrapporterades. Alla mätbara åtgärdsmål uppfylldes.

Enköpingstvätten Geosigma

Enköpingstvätten