Fullsatt seminarium på Renare Mark

Många var intresserade av vad Geosigmas Johanna Arlinger presenterade på Renare Mark i Göteborg.

Johanna Arlinger höll en mycket uppskattad presentation på Renare Mark Västs fullsatta seminarium om provtagningsmetodik för jord, vatten och sediment den 9 november i Göteborg.

Johannas presentation fokuserade på olika fältanalyser och strategier för provtagning av klorerade alifater i vatten. Området är komplext och bland annat behöver man ta hänsyn till kemiska, hydrologiska och mikrobiologiska faktorer.

Johanna höll sin presentation tillsammans med Henrik Bengtsson från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Johanna Arlinger Geosigma

Johanna Arlinger, Geosigma, på Renare Mark Västs seminarium.