Geosigma i nytt järnvägsprojekt

Som underkonsult till VR Infrapro arbetar vi nu i ett järnvägsprojekt där spåren mellan Eskilstuna och Flen görs om.

I projektet ska bland annat spår och växlar bytas ut, vilket kräver flera olika typer av utredningar och projekteringsarbete. Geosigma hjälper VR Infrapro med undersökning av föroreningar och ballastkvalitet i spårområdena. Vi har också ett övergripande ansvar för miljödelarna i projektet och de tillstånd och dispenser som behövs, exempelvis i samband med arbeten inom vattenskyddsområden.

Längs järnvägssträckan finns flera riksintresseområden, vilket bland annat innebär att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Geosigma hjälper VR Infrapro med järnvägsprojektet Flen - Eskilstun

Geosigma hjälper VR Infrapro med järnvägsprojektet Flen – Eskilstuna.