Geosigma i Uppsala växer vidare

Låt oss presentera två nya medarbetare, nu installerade på kontoret i Uppsala.

På plats i Uppsala har vi sedan en tid tillbaka Mattias Eskilsson, rutinerad uppdragsledare med erfarenhet av tillståndsansökningar och MKB:er; han har också fokuserat på miljöarbete i företag, förorenad mark, grundvatten, VA, dagvatten, prövotids­redovis­ningar, överklaganden och yttranden till regeringen.

Johan Lundh är nyexaminerad miljö- och vattentekniker från Uppsala, med inriktning mot vattenresurser, miljömanagement och markmiljö. På Geosigma i Uppsala jobbar Johan nu som geohydrolog.

Mattias och Johan är nya på Geosigma i Uppsala.