Geosigma och KE-gruppen levererar tillsammans

Snart påbörjar vi ett nytt uppdrag där vi kommer att arbeta med projektering för berg och betong vid tillbyggnaden av Beckomberga transformatorstation, som ägs av Fortum/Elevio.

I det här projektet jobbar Geosigma som underkonsult till Eitech, som levererar utrustningen till det nya fack som ska byggas samt ansvarar för den övergripande projekteringen av utbyggnaden.

Geosigmas konsulter utreder bergförhållanden och KE-gruppen tar fram ritningar och beskrivningar för betongkonstruktioner.

Läs mer om våra uppdrag inom berg.

Läs mer om KE-gruppen.