Geosigma på plats vid Jönköpings nya arena

Gamla Stadsparksvallen i Jönköping ska ersättas med en helt ny fotbollsarena i ett projekt som väntas vara klart 2020. Området där arenan ska byggas har tidigare använts som soptipp, vilket ställer kostsamma och omfattande krav på sanering och markarbete.

I arbetet blir Geosigma en av flera spelare och kommer bland annat att jobba med dagvattenutredningar och översvämningsbedömningar i detaljplanearbetet kring den nya arenan.

Den nya arenan väntas vara färdig säsongen 2020.