Geosigma Projektledning AB lämnar koncernen

Geosigma Holding AB meddelar att dotterbolaget Geosigma Projektledning AB lämnar koncernen för att fortsätta i egen regi under nytt varumärke.

”Jag var med och tog fram Geosigmas strategi som jag fortfarande tror mycket på. Under en tid har det dock vuxit fram en önskan om att få satsa vidare med friare ramar utanför en koncern.” säger Åsa Demander, VD för Geosigma Projektledning AB som fortsätter under det till Bolagsverket föreslagna namnet Projektmotor.

”Det här är en förändring som sker i gott samförstånd och vi på Geosigma önskar Åsa och hennes kollegor lycka till på den fortsatta resan. Det här betyder heller inte att Geosigma ändrar strategi – vi siktar på att återetablera oss inom tjänsteområdet projektledning på annat sätt.” säger Per Aspemar, VD för Geosigma Holding AB.

Vid frågor kontakta:

Per Aspemar, 0725-73 73 77

Åsa Demander, 070-640 88 95