Geosigma stöttar när E.ON bygger i Högbytorp

Vi har nyligen fått en spännande roll som bergtekniskt stöd vid byggnationen av en kretsloppsanläggning i Högbytorp, Upplands-Bro. Stora mängder berg ska sprängas bort för att ge plats åt en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning.

Åtagandet innebär kontinuerliga besiktningar av bergschakt och slänter samt eventuella utredningar för grundläggning av kraftvärmeverkets beståndsdelar.

Geosigma arbetar för Structor, som står för projekteringen. NCC bygger med E.ON som beställare.

Geosigma på plats i Högbytorp.

Läs mer om projektet på E.ON.se